preskoči na sadržaj

Osnovna škola Gradina

Login
Logo škole

 

Korisni linkovi

 

 

Dokumenti za prikaz
Kalendar
« Srpanj 2021 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
Prikazani događaji

Brojač posjeta
Ispis statistike od 2. 6. 2010.

Ukupno: 246466
Ovaj mjesec: 2123
Ovaj tjedan: 888
Danas: 124
www.os-gradina.skole.hr
Povratak na prethodnu stranicu Ispiši članak Pošalji prijatelju
Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Osnovne škole Gradina
Autor: Marijana Milovanović, 13. 9. 2019.

Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Osnovne škole Gradina objavljen je u˝Narodnim novinama˝ br. 87/2019. od 13. rujna 2019. godine.

Tekst natječaja možete pogledati  OVDJE.

 

 

 

 


Na temelju članka 126. i 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17 i 68/18) i članka 89. Statuta Osnovne škole Gradina, Gradina, Školski odbor raspisuje

 

N A T J E Č A J

ZA IMENOVANJE RAVNATELJA/ICE

 

Ravnatelj/ica Škole mora ispunjavati nužne sljedeće uvjete:

1) završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika u školskoj ustanovi u kojoj se imenuje za ravnatelja, a koji može biti:

a) sveučilišni diplomski studij ili

b) integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili

c) specijalistički diplomski stručni studij;

2) položen stručni ispit za učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika, osim u slučaju iz članka 157. stavka 1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,

3)  uvjete propisane člankom 106.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,                                                 

4) najmanje osam godina radnog iskustva u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje pet  godina na odgojno- obrazovnim poslovima u školskim ustanovama.

Osim osobe koja je završila neki od studija iz stavka 1. točke 1. ravnatelj osnovne škole može biti i osoba koja je završila stručni četverogodišnji studij za učitelje kojim se stječe 240 ECTS bodova.

Iznimno, osoba koja ne ispunjava uvjete iz stavka 1. točke 1. ili stavka 2. može biti ravnatelj osnovne škole, ako u trenutku prijave na natječaj za ravnatelja obavlja dužnost ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu, a ispunjavala je uvjete za ravnatelja propisane Zakonom o osnovnom školstvu (˝Narodne novine˝ br. 59/90., 26/93., 27/93., 29/94., 7/96., 59/01., 114/01. i 76/05.).

Ravnatelj/ica se imenuje na pet godina.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu i životopis kandidati su obvezni priložiti u izvorniku ili ovjerenoj preslici sljedeću dokumentaciju:

 • domovnicu odnosno dokaz o državljanstvu
 • diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
 • dokaz o stečenim pedagoškim kompetencijama (za kandidate obveznike stjecanja pedagoških kompetencija),
 • dokaz o položenom stručnom ispitu odnosno da je osoba oslobođena obveze polaganja,
 • dokaz o radnom iskustvu (potvrda ili elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne starije od 30 dana) i potvrda školske ustanove o radnom iskustvu na odgojno-obrazovnim poslovima),
 • dokaz da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 8 dana),
 • pisanu suglasnost kandidata da Osnovna škola Gradina, Gradina može pribaviti uvjerenje o podacima iz kaznene evidencije Ministarstva pravosuđa sukladno članku 14. stavku 2. Zakona o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji te presliku osobne iskaznice u tu svrhu
 • dokaz o obavljanju poslova ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu za osobe koje se kandidiraju temeljem stavka 3. članka 126. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (odluke o imenovanju) i
 • program rada za mandatno razdoblje.

Sukladno zakonskim odredbama i odredbama Statuta Osnovne škole Gradina, Gradina vrednovati će se sljedeće dodatne kompetencije kandidata:

 • poznavanje stranog jezika (kao dokaz priložiti diplomu ili uvjerenje po ZEROJ-u, svjedodžba ili druga javna isprava, potvrda o pohađanju obrazovanja i edukacija stranih jezika, javna isprava o izvršenom testiranju znanja stranog jezika od ovlaštene ustanove ili druga javna isprava, osobna izjava kandidata u životopisu),
 • osnovne digitalne vještine (kao dokaz priložiti uvjerenje, certifikat, potvrda, svjedodžba ili druga javna isprava, osobna izjava kandidata u životopisu)  i
 • iskustvo rada na projektima (kao dokaz priložiti potvrdu ili ispravu o sudjelovanju u provedbi pojedinih projekata, osobna izjava kandidata u životopisu).

Dokazi o dodatnim kompetencijama dostavljaju se u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

Kandidati  koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju posebnog zakona, u prijavi su dužni pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati  koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), uz prijavu na natječaj dužni su priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Prijavom na natječaj kandidati daju privolu za obradu osobnih podataka u skladu s propisima kojima je propisana zaštita osobnih podataka za svrhu provedbe natječajanog postupka i rezultata natječaja.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom potrebno je dostaviti u zatvorenoj omotnici, na adresu škole: Osnovna škola Gradina, Gradina, Trg kralja Zvonimira 9, 33410 Suhopolje, s naznakom: „Natječaj za ravnatelja/icu – ne otvarati“.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

                                                          Predsjednik Školskog odbora

                                                                     Marko Ajček, v.r.

 

 

KLASA: 112-01/19-02/07                                          

URBROJ: 2189-20-06-19-01

Gradina, 10.09.2019.

[ Povratak na prethodnu stranicu Povratak | Ispiši članak Ispiši članak | Pošalji prijatelju Pošalji prijatelju ]
preskoči na navigaciju