2020-03-12 08:39:30

Obavijest

 Prema smjernicama MZO organizirana je "virtualna zbornica" Osnovne škole Gradina u koju se pristupa AAI identitetom i u koju mogu pristupiti svi učitelji i stručni suradnici. "Virtualnoj zbornici" pristupa se putem sljedeće poveznice :

Virtualna zbornica Osnovne škole Gradina


Osnovna škola Gradina