2020-11-11 08:25:53

„Ja sam iz razreda nepušača“

Naša škola bila je uključena u projekt HZJZ-a „Sv. Rok“ Virovitica pod nazivom „Ja sam iz razreda nepušača“ koji se provodio tijekom listopada i prve polovice studenog 2020.g.

U projektu su sudjelovali svi učenici 7. i 8. razreda osnovnih škola, kao i učenici 1. i 2. razreda srednjih škola naše Županije. 

Više o projektu i fotografije s provedbe istog pogledajte u "opširnije".

Ciljevi ovog preventivnog programa su bili:

educirati učenike o rizicima pušenja i prednostima nepušenja; motivirati učenike za zdrave stilove življenja; kvalitetnije provođenje slobodnog vremena odabirom socijalno prihvatljivih i njihovoj dobi primjerenih sadržaja u slobodno vrijeme; osnažiti međusektorsku suradnju u prevenciji i suzbijanju ovisnosti u VPŽ.

Nakon formiranje mikro-tima za provedbu projekta među učenicima, dogovoren je hodogram aktivnosti za svaku školu, sukladno epidemiološkoj situaciji za tu sredinu. Provedba edukacije za učenike 7. i 8.r naše škole sadržavala je nekoliko prezentacija, interaktivnih predavanja i radionica. Koordinator provedbe ovog programa u našoj školi je bio pedagog škole.

Nositelju projekta, HZJZ – u  „Sv. Rok“, partneri u realizaciji su bile sve osnovne i srednje škola naše županije, Udruga Veranda iz Virovitice i Savjet mladih VPŽ-a.

Više o ozračju s provedbe ovog projekta  - u fotogaleriji!

                                                                                fotogalerija


Osnovna škola Gradina