2021-01-14 12:20:00

Obavijest učenicima

 Dragi učenici, Osnovna škola Gradina odlučila je virtualnu nastavu provoditi putem Microsoft Teams aplikacije dostupne na Office365.skole.hr.

Upute za korištenje aplikacije možete preuzeti na poveznici :

Microsoft Teams - upute za učenike


Osnovna škola Gradina