2021-02-02 10:39:17

BRINI O SEBI - BUDI DOBRO - proŽIVI COVID

Nalazimo se u vremenu koje pred nas stavlja mnoge izazove i naša svakodnevica više nije ono što je nekad bila.  Svatko se sa promjenama nosi na drugačiji način i svatko ih prihvaća onako kako zna. Kako bismo olakšali ovaj drugačiji period i neočekivane promjene koje će doći, u nastavku se nalazi brošura  BRINI O SEBI - BUDI DOBRO - proŽIVI COVID i letak s telefonskim brojevima za psihološko savjetovanje mladih za svaku županiju.

“BRINI O SEBI – BUDI DOBRO – proŽIVI COVID” projekt je koji ima za cilj pružanje psihološke podrške mladima u Hrvatskoj i očuvanje mentalnog zdravlja mladih koji su pokrenuli Središnji državni ured za demografiju i mlade i Hrvatska psihološka komora. U sklopu projekta, pokrenute su telefonske linije za savjetovanje mladih. Sve ostale informacije možete pročitati u brošuri.

https://demografijaimladi.gov.hr/vijesti-4693/brosura-brini-o-sebi-budi-dobro-prozivi-covid/5866


Osnovna škola Gradina