2021-03-22 19:47:00

My Superhero

U udžbeniku engleskog jezika za 3. razred jedna od učenicima zanimljivijih lekcija je ona o Super Suzy - djevojčici koja može letjeti, plivati, spašavati svijet, ma ona je svemoguća. Učenici područne škole Tomislava Lukačevića Brezovica su pričali o super junacima za koje su čuli u filmu (Hulk, Batman, Spiderman...) te o nekima za koje bi oni možda htjeli da postoje. Zamišljali su kako bi bilo da postoje, kako bi izgledali i koje bi bile njihove super moći. Izrađivali su svoje super junake i o njima pričali. 

Učenici 3. r. PŠ T. Lukačevića Brezovica i učiteljica engleskog jezika Jasna Škoro

fotogalerija


Osnovna škola Gradina